Τομείς Εξειδίκευσης

Έχοντας μεταφράσει επαγγελματικά από τα ελληνικά στα αγγλικά για πάνω από 45 χρόνια, δεν μπορώ να σκεφτώ τομείς όπου να μην έχω μεταφράσει αντίστοιχα κείμενα. Εντούτοις, έχω συγκεντρώσει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στα εξής:

 • Νομοθετικά έγγραφα που άπτονται τουριστικών θεμάτων, υγιεινής τροφίμων, εμπορίας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, εισαγωγής και εκτροφής ζώων, τηλεπικοινωνιών, εμπορίας οχημάτων και φορολογικών εγγράφων.
 • Νομικές διαφορές που καλύπτουν σχεδόν κάθε είδος προστριβής που μπορεί κανείς να φανταστεί.
 • Εμπορικές άδειες χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και όλα τα έγγραφα και μελέτες που αφορούν την απόκτηση και ανανέωσή τους.
 • Ιατρικό ιστορικό ασθενών που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, καθώς και τα αποτελέσματα των ιατρικών τους εξετάσεων.
 • Αλληλογραφία και κείμενα που σχετίζονται με κλινικές δοκιμές φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.
 • Κτηνοτροφία και γεωργία.
 • Έντυπα, φυλλάδια, ετικέτες και ιστοσελίδες, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τουριστικά έγγραφα.
 • Φορτωτικά και διαβιβαστικά έγγραφα.
 • Δελτία Τύπου και ενημερωτικά δελτία.
 • Πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, διαζυγίων, θανάτου και βάπτισης.
 • 'Aδειες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα μπορεί να φανταστεί κανείς.
 • Ακαδημαϊκούς τίτλους και βιογραφικά.

Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 48 μηνών μεταφράζοντας κείμενα σχετικά με θέματα νομοθεσίας, συμβάσεις, δικαστικές υποθέσεις, καταστατικά, προσφορές και κλινικές δοκιμές. Μεταξύ άλλων, έχω μεταφράσει πάνω από 65.000 λέξεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη μεταξύ μίας γνωστής πολυεθνικής και των Ελληνικών φορολογικών αρχών, πάνω από 35.000 λέξεις σχετικά με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, 47.500 λέξεις για τη νομοθεσία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πάνω από 37.000 λέξεις για τη νομοθεσία διαχείρισης λυμάτων, σχεδόν 45.000 λέξεις σχετικά με ένα συμβόλαιο για την κατσκευή ενός νέου αεροδρομίου, λίγο πάνω από 20,000 λέξεις σχετικά με τη συγχώνευση δύο εταιριών, πάνω από 20.000 λέξεις σχετικά με ποδοσφαιρικές διαμάχες, 17.000 λέξεις για εφοπλιστικές διαμάχες, ενώ έχω ασχοληθεί και με πολλά μικρότερα έργα. Επίσης, έχω συμμετάσχει στη μετάφραση ενός βιβλίου σχετικού με το ναυάγιο και το μηχανισμό των Αντικηθύρων--τόσο μεταφράζοντας κάποια κεφάλαια ο ίδιος, όσο και διορθώνοντας τις μεταφράσεις που έχουν κάνει σχετικοί μηχανικοί--έχω μεταφράσει πάνω από 60.000 λέξεις σχετικά με τα αίτια της Ελληνικής οικονομικής κρίσης, έχω επιμεληθεί πάνω από 130.000 λέξεις σε άρθρα σχετικά με την ευεξία, έχω μεταφράσει έναν κατάλογο με ρολόγια αξίας, καθώς και αρκετά άρθρα γραμμένα από γνωστούς συγγραφείς, φωτογράφους, θεατρικούς συγγραφείς και ζωγράφους.

Τα κύρια έργα στα οποία έχω εργαστεί τον περασμένο χρόνο περιλαμβάνουν μεταφράσεις μεταφράσεων αδειών προώθησης για φαρμακευτικά προϊόντα, μία μετάφραση των 100 σελίδων σε Microsoft Visio με άνω των 2.000 σύντομων - αλλά εξαιρετικά εξειδικευμένων - λεζάντων για τον οργανισμό της Κυπριακής Αρχής Λιμένων, καθώς και τη νέα Ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφαλείας ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού και επικίνδυνων χημικών ουσιών. Επίσης, την Ελληνική νομοθεσία περί κινητής τηλεφωνίας, φορολογικής νομοθεσίας, την Ελληνική νομοθεσία περί αδειοποίησης και πιστοποίησης τύπων οχημάτων, διάφορα έγγραφα έκδοσης εγκληματιών, κείμενα δικαστικών και νομικών διαμαχών, κείμενα νομολογίας, αναρίθμητα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, διαζυγίου, θανάτου και βάπτισης, και πάμπολλα Δελτία Τύπου για μεγάλες εταιρίες, τράπεζες και κόμματα.