Τιμές, Όροι Πληρωμής & Εμπιστευτικότητα

Θα διαπιστώσετε ότι οι τιμές μου είναι πολύ ανταγωνιστικές για την προσφερόμενη ποιότητα.

Φυσικά, ποικίλουν ανάλογα με τη φύση του κειμένου, το βαθμό και την πολυπλοκότητα μορφοποίησης καθώς και την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης, αλλά κατά μέσο όρο οι τιμές μου για μεταφράσεις κυμαίνονται από 0,06 έως 0,08 ευρώ ανά λέξη αρχικού κειμένου.

Οι τιμές μου για όλες τις άλλες υπηρεσίες είναι εξίσου λογικές, και εξαρτώνται κυρίως από το χρόνο που απαιτεί η διεκπεραίωσή τους.  Δεν έχω κάποια ελάχιστη χρέωση, οπότε μπορείτε να μου ζητήσετε μία εκτίμηση κόστους, όσο μικρή και να είναι η εργασία σας.

Συνήθως απαιτώ πληρωμή από τα μεταφραστικά γραφεία εντός 45 ημερών. Οι όροι πληρωμής μου για τους τελικούς πελάτες εξαρτώνται από το πόσο καλά τους γνωρίζω, αλλά συνήθως περιλαμβάνει μια προκαταβολή του αναμενόμενου κόστους εκ των προτέρων και εξόφληση κατόπιν συμφωνίας.

Λαμβάνω πολύ σοβαρά τα θέματα προσωπικών δεδομένων. Καταλαβαίνουμε την καίρια σημασία του απορρήτου και σας εγγυόμαστε ότι όλες οι πληροφορίες που μας δίνονται (προφορικά ή γραπτά) δεν θα αποκαλυφτούν, δανειστούν, πωληθούν, εμπορευθούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταφερθούν σε τρίτους, εκτός από τους δικούς μας συνεργάτες, τους οποίους γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε. Είμαι πρόθυμος να υπογράψω σύμβαση διαφύλαξης απορρήτου πληροφοριών, εφόσον απαιτείται κάτι τέτοιο.