Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχω στους αγγλόφωνους πελάτες περιλαμβάνουν:

 • Μεταφράσεις από τα Ελληνικά στα Αγγλικά.
 • Διόρθωση και επιμέλεια μεταφράσεων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά.

Οι υπηρεσίες που παρέχω στους ελληνόφωνους πελάτες περιλαμβάνουν:

 • Μεταφράσεις από τα Ελληνικά στα Αγγλικά.
 • Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων που μεταφράζονται από τα Ελληνικά στα Αγγλικά (για παράδειγμα, βελτίωση της μετάφρασης ή βελτίωση της ποιότητας των αγγλικών της μετάφρασης).
 • Σύνταξη κειμένων φυλλαδίων και ιστοσελίδων στα Αγγλικά.
 • Παροχή αρωγής κατά τη σύνταξη εμπορικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Προετοιμασία υλικού για συνέδρια και παρουσιάσεις.
 • Προετοιμασία μενού και τιμοκαταλόγων.
 • Προετοιμασία ενημερωτικών δελτίων και Δελτίων Τύπου.
 • Σύνταξη κειμένων ετικετών και οδηγιών χρήσης.
 • Συγγραφή εγχειριδίων

Παρά το γεγονός ότι είμαι σε θέση να μεταφράζω 3.000 λέξεις ανά μέρα, προτιμώ να μην υπερβαίνω τις 2.000 λέξεις, επειδή προτιμώ να αφήνω ελεύθερο χρόνο για τυχόν επείγουσες ανάγκες των τακτικών πελατών μου.

Μεταφράζω μόνο από Ελληνικά σε Αγγλικά, επειδή πιστεύω απόλυτα ότι ένας μεταφραστής πρέπει να μεταφράζει επαγγελματικά μόνο στη μητρική του γλώσσα.

Για μεταφράσεις που υπερβαίνουν τις ημερήσιες δυνατότητές μου, συνεργάζομαι με έμπιστους Βρετανούς μεταφραστές. Μαζί, έχουμε συνήθως τη δυνατότητα να μεταφράζουμε έως 10.000 λέξεις το εικοσιτετράωρο ή 50.000 λέξεις την εβδομάδα.

Το λογισμικό που χρησιμοποιώ για τη διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνει: SDL Trados Studio Freelance 2019, Adobe Acrobat Professional XI, Microsoft Excel, Microsoft Word, ABBYY Fine Reader Professional, Microsoft Powerpoint, Microsoft Publisher, Perfectit Pro 3 και ProWritingAid Pro.