Πιστοποίηση

Διαθέτω πιστοποίηση ProZ Pro.

Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το Proz καθώς και γιατί η πιστοποίηση αυτή τους αφορά:

Το Proz είναι η μεγαλύτερη κοινότητα μεταφραστών στον κόσμο.

Η σφραγίδα του ProZ.com "Certified PRO" ορίζει τους εγκεκριμένους από την κοινότητα του ProZ.com επαγγελματίες. Για να λάβει κάποιος μεταφραστής τη σφραγίδα ProZ.com "Certified PRO", πρέπει:

  • Να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελματία μεταφραστή, όπως αυτές αναγράφονται στο πρότυπο EN 15038 για την ποιότητα μετάφρασης.
  • Να έχει αποδεδειγμένο ιστορικό ως αξιόπιστος συνεργάτης.
  • Να υποστηρίζει τις επαγγελματικές κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας.
  • Να συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος Certified PRO.

Εφόσον κάποιος πιστοποιηθεί, και για να διατηρήσει τη σφραγίδα του Certified PRO, θα πρέπει:

  • Να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη
  • Να διατηρεί σταθερή πορεία, η οποία εξακριβώνεται από τις κριτικές συναδέλφων του ή / και πελατών
  • Να συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο σύμφωνο με τις επαγγελματικές κατευθυντήριες γραμμές
  • Να παραμένει μέλος του ProZ.com

Έτσι, η παραμονή στο Proz Pro παρέχει ένα βαθμό ασφάλειας στον πελάτη, αφού μπορεί μεν ένας μεταφραστής να κατέχει έναν ακαδημαϊκό τίτλο, αλλά ο τίτλος αυτός δεν επιβεβαιώνει ότι διατηρεί τις επαγγελματικές του ικανότητες και ότι συμπεριφέρεται σωστά και ηθικά προς τους πελάτες του.